Home » What’s On

What’s On

Hari Tudur Mewn Cymeriad | Henry Tudor in Character

Roedd y boneddigion o Gymru yn ei hoffi a’i gefnogi am iddo edrych ar eu hôl – a’u gwneud nhw’n llawer mwy cyfoethog. Roedd y beirdd yn ei alw yn ‘Y Mab Darogan’ gan eu bod yn credu y byddai cael Cymro yn frenin Lloegr yn siwr o fod yn beth da. O ran y …

Find out more »
Pafiliwn, Cardigan Castle
Cardigan, SA43 1JA United Kingdom
+ Google Map
Load More