Home » Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan, ei gwirfoddolwyr ffyddlon a chefnogaeth gan arianwyr sy'n gyfrifol am y ffaith bod Castell Aberteifi yma heddiw. 

Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth yn 1999 gan bedwar gwirfoddolwr lleol ymrwymedig; Jann Tucker, y diweddar Gareth Davies, y diweddar Trevor Griffiths a Richard Thomas. Eu nod oedd achub dau fwthyn 300 mlwydd oed yng nghanol Aberteifi, wrth ymyl mynediad Castell hanesyddol Aberteifi.  Adferwyd y bythynnod hyn yn llwyr ac yna, aeth yr Ymddiriedolaeth ati, mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ceredigion, i adfer safle'r castell dwy erw i'w hen ogoniant.  

Hoffai'r Ymddiriedolaeth ddiolch i Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, Communities Asset Transfer, Cadw, y Gronfa Loteri Fawr ac Ymddiriedolaeth Adfywio'r Tywysog, am eu cefnogaeth amhrisiadwy.

 

Bydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan yn cael ei gynnal yn Castell Aberteifi am 6yh ar Dydd Iau, Medi 10, 2015. Mwy o wybodaeth yma

Gwybodaeth am ymaelodi ag Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan yma

Gwybodaeth am enwebu ac ethol Ymddiriedolwyr fan hyn

 

logos