Digwyddiadau

Cyfle i fwynhau ystod o weithgareddau o theatr awyr agored a sioeau comedi i ffeiriau bwyd ac adloniant i blant, y cyfan yn awyrgylch arbennig Castell Aberteifi.

Comedi yng Nghastell Aberteifi

22/06/2018

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym gyhoeddi tridiau o gomedi yng Nghastell Aberteifi’r haf hwn. Mae’r penwythnos yn cychwyn ar nos Iau 21 Mehefin gyda set gan un o hoelion wyth byd comedi, Mark Steel, ac yna ddwy act ddwbl gan bedwar o’r comedïwyr blaenaf ar y sîn comedi stand-up ar hyn o bryd: Lou Sanders …

Read more

Cyngerdd Gwyl Fawr Aberteifi

01/07/2018

Gŵyl ddiwylliannol Gymraeg flynyddol tref Aberteifi yw’r Ŵyl Fawr – wythnos lawn o weithgaredd yn cynnwys cerddoriaeth, barddoniaeth a dawns. Sefydlwyd yr Ŵyl ym 1952 fel Eisteddfod lled-genedlaethol – yn gam ar y ffordd rhwng Eisteddfodau bach lleol a’r Eisteddfod Genedlaethol. Yn 2018 bydd yr Ŵyl yn dychwelyd i Theatr Mwldan a Chastell Aberteifi yn …

Read more