Home » Uncategorized @cy

Categori: Uncategorized @cy

Cardigan Castle Square Logo

Swydd | Rheolwr Datblygu Busnes, Achlysuron a Digwyddiadau preifat

Swydd-ddisgrifiad Teitl y Swydd: Rheolwr Datblygu Busnes, Achlysuron a Digwyddiadau Lleoliad: Castell Aberteifi Yn Atebol i: Gyfarwyddwr y Castell Diben y swydd hon • Gweithio gyda Chyfarwyddwr y Castell i weithredu strategaeth gwerthiant ragweithiol ar gyfer busnes digwyddiadau masnachol y castell. • Marchnata, gwerthu a hyrwyddo’r arlwy Achlysuron a Digwyddiadau yn rhagweithiol, a meithrin perthnasoedd …

Read more

Cardigan Castle Square Logo

Bluebird Collection is the perfect gift

A unique Cardigan Castle gift collection is flying off the shelves. The Bluebird Collection uses the iconic handpainted wallpaper from the Bluebird Room in a selection of tasteful gifts and souvenirs ranging from bags and tea towels to scented candles and tea caddies. The original wallpaper was handpainted especially for Castle Green House and was …

Read more

Enillwyr Eisteddfod 1903

Fe wnaeth y silff ben tân yma wedi ei gerfio â llaw ennill adran celf a chrefftau yn Eisteddfod Llanelli ym 1903.Cafodd y silff ben tân ei gerfio yn Aberteifi gan Thomas Richard John a oedd yn deithiwr blasu te yng Ngorllewin Cymru yn yr 1890au hwyr.Fe briododd yn Awst 1896 yn Eglwys y Santes …

Read more

Book your Christmas function now!

To Start Chicken Liver Parfait with a brandy infusion served on a buttered crouton with red onion marmalade and Parma ham crisp Leek and Potato soup topped with Welsh Rarebit Smoked Salmon and Crayfish with caper berries and a lemon and dill dressing Main course Roast Pembrokeshire Turkey with sausage meat stuffing Goose fat roasted …

Read more

Llun o’r 1830au yn dychwelyd i Dŷ Castle Green

Mae llun o David Davies – perchennog Tŷ Castle Green yn yr 1830au – wedi dychwelyd adref. Crewyd y llun gan Hugh Hughes o gwmpas 1832-36 ac fe’i arddangoswyd yn y tŷ tan i’r teulu werthu’r eiddo yn 1840. Bu’r llun yn y teulu wedi hynny cyn iddo gael ei ganfod mewn simdde tŷ yn …

Read more

Knights Battling at Cardigan Castle.

Castell Aberteifi yn dathlu ei dreftadaeth

Bydd Castell Aberteifi yn dathlu ei dreftadaeth ganoloesol ac yn coffáu'r Arglwydd Rhys arbennig gyda dwy wythnos o weithgareddau ym mis Ebrill. Mae’r dathliadau’n cychwyn gyda diwrnod canoloesol ar ddydd Mercher, Ebrill 19 o 10am i 4pm a fydd yn cynnwys sioe byped Arglwydd Rhys, cerddoriaeth ganoloesol byw, stondinau crefft, arddangosiadau a gwisg ffansi. Ar ddydd Gwener, …

Read more

Winter Opening Hours

Hanes Castell Aberteifi

Wedi ei lleoli yn Nhwr canoloesol y Gogledd, mae ein harddangosfa clywedol-lleisiol yn adrodd y stori hudol am Gastell Aberteifi o’i man cychwyn hyd at heddiw, yn cynnwys adroddiad gan yr actor arobryn o Gymru, Matthew Rhys.

Read more

Lord Rhys Puppet Show at Cardigan Castle.

Camwch yn ôl i’r gorffennol i brysurdeb y canol oesoedd

Camwch yn ôl i’r gorffennol i brysurdeb y canol oesoedd yng Nghastell Aberteifi ddydd Sul Mehefin 19. Ymhlith yr atyniadau bydd sioe bypedau yr Arglwydd Rhys dan ofal Theatr Byd Bychan, sioe marchogion canoloesol, cerddoriaeth canoloesol, sesiwn stori, gwisg ffansi, gemau i blant, arddangosfeydd a stondinau crefft. Dewch i ddysgu sut i adeiladu cwrwgl neu …

Read more