Home » What's On » Cyngerdd Nadolig Clwb Telyn y Castell | Castle Harp Club Christmas Celebration

Cyngerdd Nadolig Clwb Telyn y Castell | Castle Harp Club Christmas Celebration

Saturday 15th of December 2018

 

 

Ymunwch â ni i ddathlu’r Nadolig gyda Chlwb Telyn y Castell ar brynhawn Sadwrn 15fed o Ragfyr pryd y ceir datganiad gan delynorion ifanc y Clwb Telyn yn ogystal a thelynorion Adran Iau Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Oedolion £5.00

Plant: £3.00

Gallwch brynnu tocynnau o Swyddfa’r castell. Ffoniwch 01239 615131 am fwy o wybodaeth.

_______________________________________________________________________

Join us in celebrating the festive season with the Castle Harp Club who will be giving a performance alongside the Junior department of the Royal Welsh College of Music & Drama.

 

Adults £5.00

Children £3.00

Tickets can be purchased from the castle’s reception. Call us on 01239 615131 for further information.