Home » Ymweliad » Arddangosfeydd y Castell

Arddangosfeydd y Castell

Darganfod Aberteifi, ei Chastell a’r bobl sydd wedi byw yma, gydag arddangosfeydd parhaol a thros dro.

Mae ein hystod o arddangosfeydd amlgyfrwng yn dangos ochr arall i Aberteifi a’i chastell i chi.

Arddangosfeydd presennol

Chwiliwch am fanylion gweithgareddau yn y Castell

Find out more