Newyddion

Am y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am weithgareddau'r Castell.

Gallwch hefyd gofrestru i dderbyn copi o gylchlythyr y Castell trwy e-bost.

Book your Christmas function now!

To Start Chicken Liver Parfait with a brandy infusion served on a buttered crouton with red onion marmalade and Parma ham crisp Leek and Potato soup topped with Welsh Rarebit Smoked Salmon and Crayfish with caper berries and a lemon and dill dressing Main course Roast Pembrokeshire Turkey with sausage meat stuffing Goose fat roasted …

Read more

Haf hynod o wych a chyfarwyddwr newydd i’r castell

Mae Castell Aberteifi wedi cael haf hynod o wych gyda ffigyrau ymwelwyr ar eu gorau erioed. Fe wnaeth dros 7,500 o bobl ymweld â’r castell yn ystod cyfnod o chwe wythnos dros wyliau’r haf - fyny 2,000 ar rifau'r llynedd. Ategwch ddigwyddiadau llwyddiannus a gyd-gynhyrchwyd gyda Theatr Mwldan -yn amrywio o ŵyl gomedi pedwar diwrnod …

Read more

Dadorchuddio Cleddyf Heddwch yng Nghastell Aberteifi

Daeth tri llais ynghyd i greu darn o waith celf unigryw yng Nghastell Aberteifi. Bu i’r cerflunydd o Gaerwedros, Ben Dearnley greu cerflun llech drawiadol 4 troedfedd o daldra gyda llinellau o farddoniaeth wedi eu comisiynu a’u creu’n arbennig gan y bardd cadeiriol Ceri Wyn Jones a chyn Bardd Cenedlaethol Cymru Gillian Clarke. Ariannwyd y …

Read more

Disgynnydd y Teulu Davies yn dychwelyd i Castle Green

Fe wnaeth disgynnydd un o’r perchnogion mwyaf enwog Tŷ Castle Green ddychwelyd i Gastell Aberteifi'r wythnos hon. Am bron i ganrif yn ystod y cyfnod Fictoraidd, teulu’r Davies oedd yn berchen ar Gastell Aberteifi, gyda Thŷ Castle Green yn lle masnachol a chymdeithasol pwysig yn y dref. Y Patriarch David Davies oedd Uwch Siryf Sir …

Read more

Eisteddfod Lychlyd

Beth yw eich atgofion o Eisteddfod Aberteifi ym 1976? Yr haf hir a chynnes oedd y tro diwethaf i’r eisteddfod ddychwelyd adref i’w man geni ac oherwydd yr amodau sych gelwir hi’n ‘Eisteddfod Lychlyd.’ Mae Castell Aberteifi eisiau cofnodi atgofion y diwrnod hwnnw ar gyfer arddangosfa arbennig yn barod i’r Eisteddfod ddychwelyd i Geredigion ym …

Read more

Gwyliau’r haf yng Nghastell Aberteifi

Mae digon o hwyl a sbri i gadw’r ifanc a theuluoedd yn brysur yn y castell. Yn ogystal â’r gemau awyr agored arferol, llwybrau, cwisiau a gwisgo i fyny, mae gweithgareddau arbennig eraill yn digwydd yn y castell yn ystod yr haf yma.Ar ddydd Mawrth, Gorffennaf 25, bydd Castell Aberteifi yn ymuno â Gŵyl eang …

Read more

People standing by an image at Cardigan Castle.

Portread trawiadol o Barbara Wood

Fe wnaeth yr artist lleol enwog Meirion Jones gyflwyno portread trawiadol o Barbara Wood i Gastell Aberteifi. Cyflwynwyd y portread i Ymddiriedolaeth Cadwgan yr wythnos yma yng Ngaleri Miss Wood yn Nhy Castle Green. Roedd Miss Wood – a oedd yn berchen y castell am 60 mlynedd –yn ffigwr dadleuol wnaeth lywyddu dros ddegawdau o …

Read more

Donald Davies at Cardigan Castle.

Lansio arddangosfa Donald Davies

Lansiwyd arddangosfa yn dangos casgliad eang o ffotograffau gan yr hanesydd adnabyddus, y diweddar Donald Davies yng Nghastell Aberteifi yr wythnos yma. Treuliodd Mr Davies flynyddoedd yn casglu deunydd ar gyfer yr archif ffotograffig o hanes y dref a chyn ei farwolaeth, fe wnaeth e adael y casgliad i Ymddiriedolaeth Cadwgan. Mae oddeutu 70 o’r …

Read more

Inside the underneath of Castle Castle.

Teithiau tywys rhestredig o’r islawr canoloesol

A ydych chi erioed wedi meddwl beth sy’n gorwedd o dan Dŷ Castle Green? Wel, dyma yw eich cyfle i ddarganfod cyfrinachau canoloesol Castell Aberteifi. Bydd teithiau tywys rhestredig o’r islawr canoloesol sy’n gorwedd o dan y tŷ Sioraidd ar Ebrill 21 ac Ebrill 28 (yn gyd-ddigwyddiadol 820 o flynyddoedd ers marwolaeth yr Arglwydd Rhys). …

Read more

Tickets for Cardigan Castle being Sold.

Cynnig Arbennig!

Gall trigolion lleol fwynhau un o brif atyniadau’r ardal, Castell Aberteifi, ar delerau arbennig cyn bo hir. O Fawrth y 1af hyd at Ebrill y 15fed gall unrhyw oedolyn sydd yn byw yn ardal cod post SA43 brynu tocyn blwyddyn i’r castell am £5 yn unig sef chwarter y pris arferol a gostyngiad o £15. …

Read more