Newyddion

Am y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am weithgareddau'r Castell.

Gallwch hefyd gofrestru i dderbyn copi o gylchlythyr y Castell trwy e-bost.

Enillwyr Eisteddfod 1903

Fe wnaeth y silff ben tân yma wedi ei gerfio â llaw ennill adran celf a chrefftau yn Eisteddfod Llanelli ym 1903. Cafodd y silff ben tân ei gerfio yn Aberteifi gan Thomas Richard John a oedd yn deithiwr blasu te yng Ngorllewin Cymru yn yr 1890au hwyr. Fe briododd yn Awst 1896 yn Eglwys …

Read more

CCB Cadwgan

YMDDIRIEDOLAETH CADWRAETH ADEILADAU CADWGAN CADWGAN BUILDING PRESERVATION TRUST (yr "Ymddiriedolaeth") (Rhif Cwmni: 3955918) (Rhif Elusen: 1080667) CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL Hysbysir trwy hyn y cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol YCA Cadwgan BPT yn Ystafell y Tŵr, Castell Aberteifi, Aberteifi SA43 1JA ddydd Mercher 25 Hydref 2017 am 6yh. Bydd busnes y cyfarfod fel a ganlyn: Croeso gan …

Read more

Bwydlen Nadolig

Bwydlen Cino Nadolig I Ddechrau Caws gafr Cymreig ar salad betys gyda phecanau wedi'u caramaleiddio a mel tryffl Terin ccyw iar a hwyaden gyda dardau o gif moch a siytni eirin Salad eog mwg a chimwch yr afon gyda dresin leim a dil ag aeron caprys Cawl pupur coch a thomatos plwm gyda briwsion pesto …

Read more

Book your Christmas function now!

Christmas Lunch Menu – noon to 3pm To Start Chicken Liver Parfait with a brandy infusion served on a buttered crouton with red onion marmalade and Parma ham crisp Leek and Potato soup topped with Welsh Rarebit Smoked Salmon and Crayfish with caper berries and a lemon and dill dressing Main course Roast Pembrokeshire Turkey …

Read more

Haf hynod o wych a chyfarwyddwr newydd i’r castell

Mae Castell Aberteifi wedi cael haf hynod o wych gyda ffigyrau ymwelwyr ar eu gorau erioed. Fe wnaeth dros 7,500 o bobl ymweld â’r castell yn ystod cyfnod o chwe wythnos dros wyliau’r haf - fyny 2,000 ar rifau'r llynedd. Ategwch ddigwyddiadau llwyddiannus a gyd-gynhyrchwyd gyda Theatr Mwldan -yn amrywio o ŵyl gomedi pedwar diwrnod …

Read more

Dadorchuddio Cleddyf Heddwch yng Nghastell Aberteifi

Daeth tri llais ynghyd i greu darn o waith celf unigryw yng Nghastell Aberteifi. Bu i’r cerflunydd o Gaerwedros, Ben Dearnley greu cerflun llech drawiadol 4 troedfedd o daldra gyda llinellau o farddoniaeth wedi eu comisiynu a’u creu’n arbennig gan y bardd cadeiriol Ceri Wyn Jones a chyn Bardd Cenedlaethol Cymru Gillian Clarke. Ariannwyd y …

Read more

Disgynnydd y Teulu Davies yn dychwelyd i Castle Green

Fe wnaeth disgynnydd un o’r perchnogion mwyaf enwog Tŷ Castle Green ddychwelyd i Gastell Aberteifi'r wythnos hon. Am bron i ganrif yn ystod y cyfnod Fictoraidd, teulu’r Davies oedd yn berchen ar Gastell Aberteifi, gyda Thŷ Castle Green yn lle masnachol a chymdeithasol pwysig yn y dref. Y Patriarch David Davies oedd Uwch Siryf Sir …

Read more

Eisteddfod Lychlyd

Beth yw eich atgofion o Eisteddfod Aberteifi ym 1976? Yr haf hir a chynnes oedd y tro diwethaf i’r eisteddfod ddychwelyd adref i’w man geni ac oherwydd yr amodau sych gelwir hi’n ‘Eisteddfod Lychlyd.’ Mae Castell Aberteifi eisiau cofnodi atgofion y diwrnod hwnnw ar gyfer arddangosfa arbennig yn barod i’r Eisteddfod ddychwelyd i Geredigion ym …

Read more

Gwyliau’r haf yng Nghastell Aberteifi

Byddwch yn barod am wyliau’r haf yng Nghastell Aberteifi!Mae digon o hwyl a sbri i gadw’r ifanc a theuluoedd yn brysur yn y castell. Yn ogystal â’r gemau awyr agored arferol, llwybrau, cwisiau a gwisgo i fyny, mae gweithgareddau arbennig eraill yn digwydd yn y castell yn ystod yr haf yma. Ar ddydd Mawrth, Gorffennaf …

Read more

People standing by an image at Cardigan Castle.

Portread trawiadol o Barbara Wood

Artist yn cyflwyno portread unigryw o Miss Wood i’r castellFe wnaeth yr artist lleol enwog Meirion Jones gyflwyno portread trawiadol o Barbara Wood i Gastell Aberteifi. Cyflwynwyd y portread i Ymddiriedolaeth Cadwgan yr wythnos yma yng Ngaleri Miss Wood yn Nhy Castle Green. Roedd Miss Wood – a oedd yn berchen y castell am 60 …

Read more