Newyddion

Am y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am weithgareddau'r Castell.

Gallwch hefyd gofrestru i dderbyn copi o gylchlythyr y Castell trwy e-bost.

Swydd | Rheolwr Datblygu Busnes, Achlysuron a Digwyddiadau

Cyflog: £16,000 y flwyddyn Dyddiad cau: 1 Awst 2018 Dyddiad y cyfweliad: TBC   Swydd-ddisgrifiad Teitl y Swydd: Rheolwr Datblygu Busnes, Achlysuron a Digwyddiadau Lleoliad: Castell Aberteifi Yn Atebol i: Gyfarwyddwr y Castell Diben y swydd hon • Gweithio gyda Chyfarwyddwr y Castell i weithredu strategaeth gwerthiant ragweithiol ar gyfer busnes digwyddiadau masnachol y castell. …

Read more

Eisteddfod ryngweithiol y Castell

Mae Castell Aberteifi yn hen iawn ond mae ei weithgareddau diweddara’ yn gyfoes tu hwnt! Datblygwyd gêm ryngweithiol newydd ar gyfer y Castell gan dîm o bobol leol. Mae’r gêm arbennig yma, i’w chwarae ar i-pad, yn ddwyieithog , unigryw a dim ond ar gael yng Nghastell Aberteifi! Dyfeisiwyd y gêm gan y cynhyrchydd teledu …

Read more

Ymweliadau Addysg

Mae amrywiaeth o weithgareddau rhyngweithiol ac addysgol ar gael yng Nghastell Aberteifi. Am dâl o £3 y plentyn rydym yn darparu: • ystafell ymroddedig ar gyfer y plant yn cynnwys byrddau a chadeiriau gyda lle i adael bagiau, cyflawni gweithgareddau ac i fwyta pecynnau cinio. • taflenni gwaith a phensiliau lliwio • cwis y castell …

Read more

Theatr agored yn y castell

Daw Theatr Mwldan a Chastell Aberteifi â thymor arall o theatr awyr agored penigamp i’r gerddi syfrdanol yn y Castell yr haf hwn. Bydd y tymor, a gyflwynir i chi gan Illyria, yn cynnwys The Pirates of Penzance (1 Awst), The Hound of the Baskervilles (7 Awst) a Dr. Doolittle (23 Awst). Ar 1 Awst, …

Read more

Rhannwch 900 mlynedd o hanes gyda ni

Drwy ymuno gyda tîm gwirfoddoli cyfeillgar Castell AberteifiiMi fydd eich cyfraniad yn hollol hyblyg ac mae’r cyfleoedd gwirfoddoli: * yn y siop * yn yr ardd * mewn digwyddiadau * yn stiwardio * yn tywys * yn gwnïo *yn archifo Cysylltwch â ni: ebost - info@cardigancastle.com ffôn - 01239615131 neu galwch i fewn i swyddfa’r …

Read more

Cardigan Castle Square Logo

Hwyl a sbri hanner tymor

Mae Castell Aberteifi ar agor drwy gydol hanner tymor gyda digon o weithgareddau teuluol ar gael. Yn ogystal â’r llwybrau drwy’r gerddi a’r gemau mawr tu-allan, mae gennym gemau, llwybrau drysor a gweithgareddau dan do. Fyddwn hefyd yn cynnal teithiau hanesyddol yn dechrau am 2yp sydd yn gynnwys yn y pris mynediad.

Read more

Cardigan Castle Square Logo

Castell Glen Johnson

Mae’r hanesydd lleol Glen Johnson wedi treulio mwyafrif o’i fywyd ynghlwm a Chastell Aberteifi – nawr mae ‘na bigion o’i gasgliad lluniau yn estyn dros 30 mlynedd yn cael eu harddangos yn y Castell. Mae’r lluniau yn dangos y cyfnodau trist wedi’i ddilyn gan y gwaith adfer. Cafwyd yr arddangosfa eu noddi gan adeiladwyr Andrew …

Read more

Cardigan Castle Square Logo

Castell yn paratoi am Ffair Nadolig

Fe fydd y ffair Nadolig blynyddol yn dychwelyd I Gastell Aberteifi penwythnos yma gyd amrywiaeth a chrefftwyr a chynhyrchwyr lleol yn arddangos eu nwyddau. Mewn newyddion da, fe fydd meysydd parcio’r cyngor sir yn rhad ac am ddim at ddydd Sadwrn yr 2ail o Ragfyr. Mynediad Oedolyn: £2.00 Plant (dan 16 oed) AM DDIM Aelodau: …

Read more

Cardigan Castle Square Logo

Gwaith yn dechrau ar mynedfa newydd

Fe fydd gwaith yn dechrau wythnos hyn at fynedfa newydd i’r castell. Mae’r gwaith yn un o’r rhannau diwethaf o’r grant gwreiddiol i adfer y Castell. Pwrpas y fynedfa newydd yw rhoi gwell brofiad o gyrraedd y Castell , i roi cysur fod ymwelwyr yn y lle iawn. Fe fydd y mynedfa newydd hefyd yn …

Read more

Amserau Agor Gaeaf – 2017/18

Wedi tymor prysur, fydd castell Aberteifi yn lleihau eu hamserau agor yn ystod y Gaeaf er mwyn canolbwyntio at adnewyddu arddangosfeydd ac ati. “Rydym am i bobl parhau i ddod yn ôl i gastell Aberteifi. Mae’r amser yma o’r flwyddyn yn rhoi cyfle i edrych at beth i ni’n eu gwneud, gwneud ychydig o waith …

Read more