Newyddion

Am y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am weithgareddau'r Castell.

Gallwch hefyd gofrestru i dderbyn copi o gylchlythyr y Castell trwy e-bost.

Castell yn cipio gwobr Clod Uchel yn seremoni Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru

Mewn dathliad o gadwraeth a threftadaeth nos Iau 8fed o Dachwedd, cipiodd Castell Aberteifi gwobr sylweddol arall. Yn rhannu’r categori o “Enghraifft Orau o Adfywio Adeilad neu le hanesyddol ar raddfa fawr” oedd Oriel gelf Glynn Vivian yn ogystal â’r buddugwyr Amgueddfa Sain Ffagan. Enillwyd Sain Ffagan yn sgil yr adfer gwerth £30m i’w amgueddfa …

Read more

Cardigan Castle Square Logo

Swydd | Rheolwr Datblygu Busnes, Achlysuron a Digwyddiadau preifat

Swydd-ddisgrifiad Teitl y Swydd: Rheolwr Datblygu Busnes, Achlysuron a Digwyddiadau Lleoliad: Castell Aberteifi Yn Atebol i: Gyfarwyddwr y Castell Diben y swydd hon • Gweithio gyda Chyfarwyddwr y Castell i weithredu strategaeth gwerthiant ragweithiol ar gyfer busnes digwyddiadau masnachol y castell. • Marchnata, gwerthu a hyrwyddo’r arlwy Achlysuron a Digwyddiadau yn rhagweithiol, a meithrin perthnasoedd …

Read more

Ymweliad Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon â Chastell Aberteifi

Braf iawn oedd cael croesawu yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, Gweinidog Diwylliant,Twristiaeth a Chwaraeon Llywodraeth Cymru i’r castell ddydd Mawrth 31ain Orffennaf. Yn ystod ei ymweliad tywyswyd y Gweinidog ar daith o gwmpas y safle gan Gyfarwyddwr y Castell; Jac Davies a Chadeirydd yr Ymddiriedolaeth; Non Davies. Yn ystod y daith cafodd y Gweinidog y cyfle …

Read more

Swydd | Rheolwr Datblygu Busnes, Achlysuron a Digwyddiadau

Cyflog: £16,000 y flwyddyn Dyddiad cau: 1 Awst 2018 Dyddiad y cyfweliad: TBC   Swydd-ddisgrifiad Teitl y Swydd: Rheolwr Datblygu Busnes, Achlysuron a Digwyddiadau Lleoliad: Castell Aberteifi Yn Atebol i: Gyfarwyddwr y Castell Diben y swydd hon • Gweithio gyda Chyfarwyddwr y Castell i weithredu strategaeth gwerthiant ragweithiol ar gyfer busnes digwyddiadau masnachol y castell. …

Read more

Eisteddfod ryngweithiol y Castell

Mae Castell Aberteifi yn hen iawn ond mae ei weithgareddau diweddara’ yn gyfoes tu hwnt! Datblygwyd gêm ryngweithiol newydd ar gyfer y Castell gan dîm o bobol leol. Mae’r gêm arbennig yma, i’w chwarae ar i-pad, yn ddwyieithog , unigryw a dim ond ar gael yng Nghastell Aberteifi! Dyfeisiwyd y gêm gan y cynhyrchydd teledu …

Read more

Ymweliadau Addysg

Mae amrywiaeth o weithgareddau rhyngweithiol ac addysgol ar gael yng Nghastell Aberteifi. Am dâl o £3 y plentyn rydym yn darparu: • ystafell ymroddedig ar gyfer y plant yn cynnwys byrddau a chadeiriau gyda lle i adael bagiau, cyflawni gweithgareddau ac i fwyta pecynnau cinio. • taflenni gwaith a phensiliau lliwio • cwis y castell …

Read more

Theatr agored yn y castell

Daw Theatr Mwldan a Chastell Aberteifi â thymor arall o theatr awyr agored penigamp i’r gerddi syfrdanol yn y Castell yr haf hwn. Bydd y tymor, a gyflwynir i chi gan Illyria, yn cynnwys The Pirates of Penzance (1 Awst), The Hound of the Baskervilles (7 Awst) a Dr. Doolittle (23 Awst). Ar 1 Awst, …

Read more

Rhannwch 900 mlynedd o hanes gyda ni

Drwy ymuno gyda tîm gwirfoddoli cyfeillgar Castell AberteifiiMi fydd eich cyfraniad yn hollol hyblyg ac mae’r cyfleoedd gwirfoddoli: * yn y siop * yn yr ardd * mewn digwyddiadau * yn stiwardio * yn tywys * yn gwnïo *yn archifo Cysylltwch â ni: ebost - info@cardigancastle.com ffôn - 01239615131 neu galwch i fewn i swyddfa’r …

Read more

Cardigan Castle Square Logo

Hwyl a sbri hanner tymor

Mae Castell Aberteifi ar agor drwy gydol hanner tymor gyda digon o weithgareddau teuluol ar gael. Yn ogystal â’r llwybrau drwy’r gerddi a’r gemau mawr tu-allan, mae gennym gemau, llwybrau drysor a gweithgareddau dan do. Fyddwn hefyd yn cynnal teithiau hanesyddol yn dechrau am 2yp sydd yn gynnwys yn y pris mynediad.

Read more

Cardigan Castle Square Logo

Castell Glen Johnson

Mae’r hanesydd lleol Glen Johnson wedi treulio mwyafrif o’i fywyd ynghlwm a Chastell Aberteifi – nawr mae ‘na bigion o’i gasgliad lluniau yn estyn dros 30 mlynedd yn cael eu harddangos yn y Castell. Mae’r lluniau yn dangos y cyfnodau trist wedi’i ddilyn gan y gwaith adfer. Cafwyd yr arddangosfa eu noddi gan adeiladwyr Andrew …

Read more