Home » Bwyta

Bwyta

Cegin 1176 yw ein caffi a bwyty gwych sydd yn cyfuno cynnyrch lleol ac adeilad trawiadol gyda golygfeydd hyfryd dros y gerddi a'r Afon Teifi.

Wedi'i henwi ar ôl y flwyddyn a chynhaliodd yr Arglwydd Rhys Eisteddfod gyntaf Cymru, yma yng Nghastell Aberteifi, mae Cegin 1176 ar agor 7 diwrnod yr wythnos am frecwast, cinio a thȇ prynhawn.

Bwydlen Cinio 2021 
Bwydlen Nadolig 2021

Bwrdd Deli Newydd

Peidiwch ag anghofio bod dod yn aelod blynyddol yn rhoi'r cyfle i chi cymryd mantais o sawl cynnig arbennig pob wythnos - yn cynnwys cynigion fel coffi am ddim neu cinio hanner pris! Cliciwch fan hyn i ymuno!

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01239 562002 neu e-bostiwch [email protected]