Home » Bwyta

Bwyta

Croeso i 1176 – bwyty unigryw ac atyniadol yng Nghastell Aberteifi.

Mae enw ein bwyty yn cyfeirio at y flwyddyn y cynhaliodd yr Arglwydd Rhys yr Eisteddfod gyntaf yng Nghymru. Mae lle i 70 o bobl yn y bwyty, a gallwch fwynhau'r bwyd gan edrych dros ein gerddi ysblennydd ac ymgolli mewn 900 mlynedd o hanes.

Ceir yma ddyluniad modern yn gyfuniad o lechi a ffenestri gwydr llawr-i’r-nenfwd er mwyn manteisio i’r eithaf ar y golygfeydd trawiadol dros afon Teifi. Dewch atom i wledda fel Tywysog.

Mae ein prif gogydd wedi cynllunio seigiau unigryw sy'n cynnwys llysiau tymhorol sy'n dod yn syth o ardd gegin y Castell ei hun.

Dros fisoedd yr haf, gallwch hefyd fwynhau pryd o fwyd yn yr awyr agored ar ein teras haul sy’n edrych allan dros yr afon tua’r gorwel.

Three tired cream tea and sandwich tray. Chocolate cake, cream victoria sponge, pots of cream and bottom has delicious ham sandwiches and pickle.

Amseroedd agor:

  • Gweinir cinio rhwng 10yb a 4yp
  • Cinio Dydd Sul o 12yp

Archebu:

Mae’n syniad da archebu swper a lle i bartïon mawr ymlaen llaw.

Ffoniwch 01239 562002.

Pink lamb shank perched upon a bed of creamy mashed potato, creatively arranged with garnish.