Loading Events

« All Events

Welsh of the West End: Steffan Hughes I Mared Williams I Aaron Pryce-Lewis

December 20 @ 7:00 pm - 10:30 pm

£22.50

*English below*

*Tocynnau ar werth 22 Tachwedd 2021.

Rydym ni wrth ein bodd i groesawi Welsh of the West End yn ôl yn dilyn eu cyngerdd ysgubol ym mis Awst! Ymunwch â ni am noson llawn ffefrynnau Nadoligaidd a chlasuron byd y sioe gerdd yng nghwmni Steffan Hughes, Mared Williams ac Aaron Pryce-Lewis. Mae’r tri yn aelodau o griw Welsh of the West End sydd wedi bod yn diddannu cynulleidfaoedd ar-lein ers mis Mawrth 2020, ac erbyn hyn wedi denu dros 12 miliwn o wylwyr rhyngwladol, 200,000 o likes, ac wedi cael sylw gan Official London Theatre, What’s on Stage, ITV a’r BBC. Dewch i ddathlu’r Nadolig gyda’ch hoff garolau a blas o fyd y sioeau cerdd hefyd.

Dyma ein ail Cyngerdd Nadolig yn 2021, sydd wedi’u gwneud yn bosib trwy nawdd hael West Wales Holiday Cottages!

Cynhelir y gyngerdd hon dan do ar gadeiriau wedi’u rhifo, bydd cyfle i chi ddewis wrth archebu eich tocynnau. Bydd drysau’r pafiliwn yn agor am 7yh a’r gyngerdd yn dechrau am 8yh. Mae cynhwysedd y pafiliwn yn gyfyngedig i 160 cadair ac rydyn ni’n disgwyl iddynt gwerthu’n gyflym.

Bydd Cegin 1176 yn cynnig Cinio Nadolig 2 gwrs cyn y gyngerdd am bris gostyngedig o £22.50 os bod gyda chi tocyn, gan gynnwys lasied o Prosecco am ddim (nodir: mae pris y pryd yn ychwanegol i’r tocyn). Bydd rhaid archebu bwrdd o flaen llaw. Mae’r nifer o brydiau cyn y sioe yn gyfyng, felly archebwch yn gynnar i osgoi cael siom. Bydd Bar y Pafiliwn ar agor ar gyfer diodydd (gan gynnwys Gwin Cynnes!) a danteithion ysgafn.
——–

*Tickets on Sale 22nd of November.

We are absolutely delighted to be welcoming back the Welsh of the West End after their barnstorming concert at the Castle back in August! Join us for an evening full of Christmas favourites and musical theatre classics performed by Steffan Hughes, Mared Williams and Aaron Pryce-Lewis. They are members of the group Welsh of the West End that have been entertaining audiences online since March 2020. To date, they have attracted over 12 million viewers internationally, 200,000 likes, and have been featured by Official London Theatre, What’s on Stage, ITV and BBC. Come celebrate Christmas, with a dash of musical theatre thrown in for good measure!

This our second Christmas Concert in 2021, made possible thanks to the kind sponsorship from West Wales Holiday Cottages!

This concert is seated indoors, with seat numbers assigned on purchase; you are able to select your seats during the checkout process. The Pavilion will open at 7pm with the show starting at 8pm. The concert is limited to 160 seats and is likely to sell-out quickly.

Cegin 1176 will be offering a 2 course pre-show Christmas Dinner in 1176 at the discounted price of £22.50 to ticket holders, including a free glass of Prosecco (note: meal cost is in addition to ticket purchase). This must be booked in advanced. Space for the pre-show meal is limited, so please book early to avoid disappointment . The Pavilion Bar will be open for drinks (including Mulled Wine!) and light refreshments.

Details

Date:
December 20
Time:
7:00 pm - 10:30 pm
Cost:
£22.50
Website:
https://www.eventbrite.co.uk/e/christmas-concerts-2021-welsh-of-the-west-end-tickets-192217075447

Venue

Pafiliwn
Cardigan Castle
Cardigan, SA43 1JA United Kingdom
+ Google Map
Phone:
01239 615131