Loading Events

« All Events

Gweithdy Drama/ Drama Workshop

October 26 @ 9:30 am - 12:30 pm

£10

English Below

Gweithdy Drama Hwyliog  yn archwilio sgiliau ac arddulliau actio amrywiol drwy gyfrwng gemau a gweithgareddau gwahanol a fydd yn siwr o danio’r dychymyg! Cyfle i actorion ifanc fwynhau mynegi eu hunain yn greadigol mewn amgylchfyd diogel a chefnogol. Croeso i ddisgyblion blwyddyn 3-6 o bob gallu a phrofiad i ymuno yn yr hwyl! Bydd y gweithdy trwy gyfrwng y Gymraeg, yn nwylo talentog Elin Llwyd, perfformwraig llwyfan a theledu o fry o Gaerdydd.

Fe fydd saib byr yn ystod y bore felly rydym yn argymell i’r plant dod â byrbryd a diod.

Y mwyafrif a gall fynychu’r gweithdy yw 30 disgybl – diogelwch lle mewn da bryd trwy ebostio [email protected] Gofynnir am daliad llawn i sicrhau lle. £10 y plentyn neu £8 ar gyfer aelodau’r Castell.

 

Fun Drama Workshop exploring acting skills and styles through a variety of games and activities which are sure to fire the imagination! This is an opportunity for young actors to enjoy expressing themselves creatively in a safe and supportive environment. Students from years 3-6 of all ability and experience are welcome to join in the fun! The workshop will be led through Welsh-medium, in the very talented hands of Elin Llwyd, an experienced stage and television performer based in Cardiff.

There will be a short break during the morning therefore we recommend the children bring a snack and drink.

Spaces are limited to 30 students so please book well in advance by emailing [email protected] Full payment will be required to secure your place. £10 per student or £8 for Castle members.

Details

Date:
October 26
Time:
9:30 am - 12:30 pm
Cost:
£10

Venue

Pafiliwn
Cardigan Castle
Cardigan, SA43 1JA United Kingdom
+ Google Map
Phone:
01239 615131