Cardigan Castle / Castell Aberteifi

Man geni'r Eisteddfod

Helfa Drysor y PasgLansio Cwilt Porthladd AberteifiCylchlythyr EbrillAelod Cynulliad yn Cefnogi’r CastellDarganfod Bwa Crwn CanoloesolCwis Tafarn – Nos Wener Ola’r MisGrŵp Gwnïo’n Cwrdd Pob Nos FawrthEnillwch GarDewch yn aelodY Diweddaraf mewn lluniauFfilm Treigl AmserBVRees yn rhoi Car i Raffl y Castell

Gyda’i wreiddiau yn y 12fed ganrif yn gadarnle pwysig yn nheyrnas Gymreig hynafol Ceredigion, mae Castell Aberteifi’n cynnig 900 mlynedd o hanes a thoreth o dreftadaeth i ymwelwyr yr 21ain ganrif. Roedd safle Castell Aberteifi wedi adfeilio ar ôl degawdau o esgeulustod ond, ar ôl blynyddoedd o ymgyrchu lleol, mae bellach yn nwylo’r cyhoedd. Mae’n cael ei adfywio er mwyn agor ei ddrysau at ddefnyddiau cymunedol, hamdden ac addysgol. Bydd yn ganolfan ar gyfer dysgu’r iaith Gymraeg, dysgu am ddiwylliant a chrefftau Cymru, a gwneud astudiaethau amgylcheddol a garddwriaethol. Bydd canolfan dreftadaeth gyda chyfleusterau addysgol, ystafelloedd i’w llogi at ddibenion addysg a hyfforddiant, gardd digwyddiadau gyda chragen tywydd gwlyb, ardal i gyngherddau awyr agored, bwyty, a llety hunanarlwyo moethus.