Digwyddiadau

Cyfle i fwynhau ystod o weithgareddau o theatr awyr agored a sioeau comedi i ffeiriau bwyd ac adloniant i blant, y cyfan yn awyrgylch arbennig Castell Aberteifi.

Ffair Nadolig

02/12/2017

Rhagfyr 2/3 – bydd ffair Nadolig deuddydd y Castell yn cychwyn pythefnos o weithgaredd Nadoligaidd y dref. Dyma gyfle i chi brynu eich holl anrhegion Nadolig mewn un lleoliad!

Read more

Cyngerdd delyn

16/12/2017

Y delynores o Opera Cenedlaethol Cymru, Katherine Thomas, fydd yr unawdydd gwadd mewn cyngerdd arbennig – sef Cyngerdd Nadolig Ysgol Telyn Castell Aberteifi ar ddydd Sadwrn, Rhagfyr 16. Mae’r digwyddiad sydd bellach yn draddodiadol i’r Nadolig, yn cael ei arwain gan athrawes telyn ysgol Meinir Heulyn, a fydd hefyd yn cynnwys perfformiadau gan fyfyrwyr ifanc …

Read more