Digwyddiadau

Cyfle i fwynhau ystod o weithgareddau o theatr awyr agored a sioeau comedi i ffeiriau bwyd ac adloniant i blant, y cyfan yn awyrgylch arbennig Castell Aberteifi.

Diwrnod yr Ail Ryfel Byd

22/10/2017

Dewch ar daith i’r 1940au ar ddiwrnod yr Ail Ryfel Byd yng Nghastell Aberteifi. Mae pilbocs y Castell yn ein atgoffa o rôl y Castell yn ystod cyfnod y rhyfel. Bydd arddangosfa arbennig yn cynnwys posteri ag eitemau o’r archifdy yn ogystal a gemau a holiaduron perthnasol. Mynediad am ddim i’r rhai a thocyn blwyddyn.

Read more

Gwyl Calan Gaeaf

28/10/2017

Bydd y Castell unwaith eto yn mynd i ysbryd Gwyl Calan Gaeaf gyda’r teithiau arswyd arferol. Dewch draw i glywed mwy am storiâu ysbryd Ty Castle Green wrth i chi gael eich tywys o gwmpas yng ngolau llusern.

Read more

Ffair Nadolig

02/12/2017

Rhagfyr 2/3 – bydd ffair Nadolig deuddydd y Castell yn cychwyn pythefnos o weithgaredd Nadoligaidd y dref. Dyma gyfle i chi brynu eich holl anrhegion Nadolig mewn un lleoliad!

Read more