Home » Tom Holden yn ymuno a 1176

Tom Holden yn ymuno a 1176

Mae’n flwyddyn newydd ac mae ‘na gogydd newydd yn rhedeg bwyty 1176.

Y Cogydd profiadol o orllewin Cymru; Tom Holden sydd yn cymryd yr awenau gyda syniadau a chynlluniau newydd am 2018.

Mae’n dilyn David Coates sydd eisoes wedi symud ymlaen i weithio at fentrau eraill.

Mae Tom, a chafodd eu magu at fferm organig ger Llambed wedi bod at frig y diwydiant priodasau am bron 20 mlynedd bellach ac mae’n awyddus i brofi syniadau newydd at gyfer bwyty 1176.

Y peth cyntaf at y fwydlen fydd ail agor y bwyty gyda’r nos. Yn cychwyn at ddydd Sadwrn 13eg Ionawr, fydd Tom yn cynnig bwydlen 3 cwrs yn canolbwyntio ar fwydydd lleol o safon uchel.

Mae’n awyddus i wneud y defnydd gore o ardd y castell ac i’w ddefnyddio fel Sylfaen y fwydlen.

Dywedodd Tom “Yr wyf yn awyddus iawn am yr her , mae defnyddio cynnyrch yr ardd yn gyffrous ofnadwy – fyddaf yn gweithio yn agos gyda garddwr y Castell Mark Dellar I wneud yn siŵr fod y cynnyrch orau am dymhorau’r flwyddyn yn gallu cael eu defnyddio.”

Dywedodd eu bod hefyd yn edrych ymlaen at agor y bwyty gyda’r nos unwaith eto.

Dywedodd Cyfarwyddwr Castell Aberteifi, Jac Davies:

“Rydym yn hynod falch o gael deni enw fel Tom Holden yma I Gastell Aberteifi I gymryd yr awenau efo 1176 a’n gwasanaeth achlysuron ni. Yn adeiladu ar waith arbennig David Coates, fydd Tom yn mabwysiadu criw arbennig o staff sydd yn frwdfrydig am ddyfodol disglair i’r Castell. Roedd uchelgais Tom I agor y bwyty gyda’r nos yn rhan bwysig o’n penderfyniad ni i’w benodi, rydym yn edrych ymlaen At gael cynnal gwasanaeth mwy llydan i’n hymwelwyr a gwesteion. Hoffwn ddiolch David Coates am ei waith i adeiladu busnes arbennig o dda, ac i fi’n dymuno pob llwyddiant iddo yn y dyfodol.”

 

Fe fydd bwyty 1176 yn dechrau agor gyda’r nos at ddydd Sadwrn 13eg Ionawr. Ffoniwch fwyty 1176 at 01239 615 131 i achub bwrdd.