Home » Llety

Llety

Mae ein llety moethus o’r safon uchaf yn y Castell, sy’n cynnwys gwely a brecwast a fflatiau hunanarlwyo, yn gyfuniad perffaith o foethusrwydd a chymeriad...

Arhoswch yn ein hystafelloedd 4* gwely a brecwast modern, gyda golygfeydd dros yr afon a mwynhewch frecwast Cymreig traddodiadol sy'n llawn cynnyrch lleol yn ein bwyty 1176 sydd ar y safle.

Neu dewch fel teulu neu griw o ffrindiau i aros yn ein 5* fflatiau hyfryd, sydd wedi'u lleoli yn adain ddwyreiniol Georgaidd "Castle Green House".

Mae dwy erw o erddi godidog a golygfeydd ysblennydd dros yr afon o fewn tafliad carreg. Camwch y tu hwnt i'r waliau hanesyddol a byddwch yng nghanol tref farchnad hudolus Aberteifi - lle delfrydol i ddechrau crwydro o amgylch Ceredigion a Sir Benfro. Mae bryniau Preseli a rhai o draethau gorau Cymru ar garreg eich drws.

Ystafelloedd Gwely a Brecwast 

Uchel-diwedd yn cwrdd treftadaeth mewn ein llety moethus dosbarth cyntaf. 

Mae ein hystafelloedd gwely a brecwast wedi eu lleoli yn Nhy Castell. Yr Afon ac Y Cei yn cysgu hyd at bedwar o bobl, er bod ein ystafell deulu, Y Copa, yn cysgu dau oedolyn a dau o blant.

Mae pob un o'n hystafelloedd cynnwys yn darpau cyfleusterau te a choffi a chynhyrchion bath moethus organig.

Bydd gwesteion yn Nhŷ Castell Gwely a Brecwast yn cael ei weini brecwast Cymreig llawn ym mwyty ar y safle y Castell, 1176. Neu, os ydych chi awydd gorwedd i mewn, gallwn ddarparu cyfandirol, brecwast lesteirio yn syth at eich drws.

Luxury style double bedroom. Beautiful, plush cushions scattered on the bed, with light shining through the dressed window.
Photo of Bathroom in Cardigan Castle's B&B rooms

Ystafelloed Hunanarlwyo

Ar gyfer ein gwesteion hunan-arlwyo, darperir ceginau newydd sbon a bath neu gawodydd mawr y gellir cerdded i mewn iddynt.

Ynghyd â hen ddodrefn a charthenni gwlân Cymreig sydd wedi'u cynllunio'n arbennig - cyfuniad perffaith o nodweddion Cymreig traddodiadol ac arddull gyfoes.

Mae ein dwy fflat yn rhannu iard breifat, sy'n berffaith ar gyfer eistedd allan ar noson braf o haf, a ffyrnau llosgi coed, ar gyfer swatio'n gynnes yn ystod y gaeaf.

Self Catering Apartment Kitchen
Self Catering Apartment Living Room

* Nodwch fod mewn ein llety treftadaeth mae grisiau serth. Bydd uned un ystafell wely cyfeillgar i'r anabl ar gael yn y gwanwyn 2016.