Newyddion

Am y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am weithgareddau'r Castell.

Gallwch hefyd gofrestru i dderbyn copi o gylchlythyr y Castell trwy e-bost.

GWOBR | Rydym yn cynnig gwobr priodas arbennig

Mae Castell Aberteifi yn cynnig gwobr arbennig i un bar lwcus. Os ydych chi’n chwilio am y lleoliad perffaith am eich diwrnod arbennig, mae Castell Aberteifi yn cynnig cyfle i ennill gwerth dros £4000 o bris llogi ystafelloedd a derbyniad diodydd gyda chanapés. Rhestrwch eich diddordeb cyn 1af Chwefror am y cyfle i ennill. Pob …

Read more

Tom Holden yn ymuno a 1176

Mae’n flwyddyn newydd ac mae ‘na gogydd newydd yn rhedeg bwyty 1176. Y Cogydd profiadol o orllewin Cymru; Tom Holden sydd yn cymryd yr awenau gyda syniadau a chynlluniau newydd am 2018. Mae’n dilyn David Coates sydd eisoes wedi symud ymlaen i weithio at fentrau eraill. Mae Tom, a chafodd eu magu at fferm organig …

Read more

Castell Aberteifi yn croesawu Clogau fel partner priodasau.

Mae Castell Aberteifi yn hapus i gyhoeddi fod Clogau wedi ymuno a’r busnes fel partner y ffair briodas ym mis Chwefror. Yn trafod y cyhoeddiad, dyweded Cyfarwyddwr Castell Aberteifi, Jac Davies: “Rydym yn hynod falch o groesawi frand fel Clogau I ymuno a ni yma yng Nghastell Aberteifi. Mae gan y ddau frand egwyddorion ac …

Read more

Cardigan Castle Square Logo

Castell Glen Johnson

Mae’r hanesydd lleol Glen Johnson wedi treulio mwyafrif o’i fywyd ynghlwm a Chastell Aberteifi – nawr mae ‘na bigion o’i gasgliad lluniau yn estyn dros 30 mlynedd yn cael eu harddangos yn y Castell. Mae’r lluniau yn dangos y cyfnodau trist wedi’i ddilyn gan y gwaith adfer. Cafwyd yr arddangosfa eu noddi gan adeiladwyr Andrew …

Read more

Cardigan Castle Square Logo

Castell yn paratoi am Ffair Nadolig

Fe fydd y ffair Nadolig blynyddol yn dychwelyd I Gastell Aberteifi penwythnos yma gyd amrywiaeth a chrefftwyr a chynhyrchwyr lleol yn arddangos eu nwyddau. Mewn newyddion da, fe fydd meysydd parcio’r cyngor sir yn rhad ac am ddim at ddydd Sadwrn yr 2ail o Ragfyr. Mynediad Oedolyn: £2.00 Plant (dan 16 oed) AM DDIM Aelodau: …

Read more

Cardigan Castle Square Logo

Gwaith yn dechrau ar mynedfa newydd

Fe fydd gwaith yn dechrau wythnos hyn at fynedfa newydd i’r castell. Mae’r gwaith yn un o’r rhannau diwethaf o’r grant gwreiddiol i adfer y Castell. Pwrpas y fynedfa newydd yw rhoi gwell brofiad o gyrraedd y Castell , i roi cysur fod ymwelwyr yn y lle iawn. Fe fydd y mynedfa newydd hefyd yn …

Read more

Amserau Agor Gaeaf – 2017/18

Wedi tymor prysur, fydd castell Aberteifi yn lleihau eu hamserau agor yn ystod y Gaeaf er mwyn canolbwyntio at adnewyddu arddangosfeydd ac ati. “Rydym am i bobl parhau i ddod yn ôl i gastell Aberteifi. Mae’r amser yma o’r flwyddyn yn rhoi cyfle i edrych at beth i ni’n eu gwneud, gwneud ychydig o waith …

Read more

Enillwyr Eisteddfod 1903

Fe wnaeth y silff ben tân yma wedi ei gerfio â llaw ennill adran celf a chrefftau yn Eisteddfod Llanelli ym 1903. Cafodd y silff ben tân ei gerfio yn Aberteifi gan Thomas Richard John a oedd yn deithiwr blasu te yng Ngorllewin Cymru yn yr 1890au hwyr. Fe briododd yn Awst 1896 yn Eglwys …

Read more

CCB Cadwgan

YMDDIRIEDOLAETH CADWRAETH ADEILADAU CADWGAN CADWGAN BUILDING PRESERVATION TRUST (yr "Ymddiriedolaeth") (Rhif Cwmni: 3955918) (Rhif Elusen: 1080667) CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL Hysbysir trwy hyn y cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol YCA Cadwgan BPT yn Ystafell y Tŵr, Castell Aberteifi, Aberteifi SA43 1JA ddydd Mercher 25 Hydref 2017 am 6yh. Bydd busnes y cyfarfod fel a ganlyn: Croeso gan …

Read more

Bwydlen Nadolig

Bwydlen Cino Nadolig I Ddechrau Caws gafr Cymreig ar salad betys gyda phecanau wedi'u caramaleiddio a mel tryffl Terin ccyw iar a hwyaden gyda dardau o gif moch a siytni eirin Salad eog mwg a chimwch yr afon gyda dresin leim a dil ag aeron caprys Cawl pupur coch a thomatos plwm gyda briwsion pesto …

Read more