Cardigan Castle

Castell Aberteifi - adeiladwyd gan dywysog, achubwyd gan y bobl

Peidiwch â gadael i'r waliau Canoloesol cadarn hyn eich twyllo. Mae 900 mlynedd o hanes yn cuddio y tu mewn iddynt.

Cyfuniad perffaith o erddi Rhaglywiaethol godidog, pensaernïaeth Georgaidd glasurol, amddiffynfeydd Canoloesol mawreddog a moethusrwydd yr 21ain Ganrif mewn safle sy'n olrhain yr oesoedd.

divider-news

Newyddion

Haf o Delyn yn y castell - Castell Aberteifi yn adleisio gyda thincian telyn yr haf yma. Bydd y castell yn gartref i dros 50 o aelodau o’r American Youth Harp Ensemble a fydd yn cymryd rhan yn Ysgol Telyn Ryngwladol Claire Jones fis nesaf. O Awst 8 i 13 bydd y castell yn gartref i ugeiniau o delynorion yn edrych i …
Disgynnydd y Teulu Davies yn dychwelyd i Castle Green - Fe wnaeth disgynnydd un o’r perchnogion mwyaf enwog Tŷ Castle Green ddychwelyd i Gastell Aberteifi'r wythnos hon. Am bron i ganrif yn ystod y cyfnod Fictoraidd, teulu’r Davies oedd yn berchen ar Gastell Aberteifi, gyda Thŷ Castle Green yn lle masnachol a chymdeithasol pwysig yn y dref. Y Patriarch David Davies oedd Uwch Siryf Sir …
Eisteddfod Lychlyd - Beth yw eich atgofion o Eisteddfod Aberteifi ym 1976? Yr haf hir a chynnes oedd y tro diwethaf i’r eisteddfod ddychwelyd adref i’w man geni ac oherwydd yr amodau sych gelwir hi’n ‘Eisteddfod Lychlyd.’ Mae Castell Aberteifi eisiau cofnodi atgofion y diwrnod hwnnw ar gyfer arddangosfa arbennig yn barod i’r Eisteddfod ddychwelyd i Geredigion ym …
Gwyliau’r haf yng Nghastell Aberteifi - Byddwch yn barod am wyliau’r haf yng Nghastell Aberteifi!Mae digon o hwyl a sbri i gadw’r ifanc a theuluoedd yn brysur yn y castell. Yn ogystal â’r gemau awyr agored arferol, llwybrau, cwisiau a gwisgo i fyny, mae gweithgareddau arbennig eraill yn digwydd yn y castell yn ystod yr haf yma. Ar ddydd Mawrth, Gorffennaf …

divider-twitter

Tweets