Cardigan Castle

Castell Aberteifi - adeiladwyd gan dywysog, achubwyd gan y bobl

Peidiwch â gadael i'r waliau Canoloesol cadarn hyn eich twyllo. Mae 900 mlynedd o hanes yn cuddio y tu mewn iddynt.

Cyfuniad perffaith o erddi Rhaglywiaethol godidog, pensaernïaeth Georgaidd glasurol, amddiffynfeydd Canoloesol mawreddog a moethusrwydd yr 21ain Ganrif mewn safle sy'n olrhain yr oesoedd.

divider-news

Newyddion

People standing by an image at Cardigan Castle. Portread trawiadol o Barbara Wood - Artist yn cyflwyno portread unigryw o Miss Wood i’r castellFe wnaeth yr artist lleol enwog Meirion Jones gyflwyno portread trawiadol o Barbara Wood i Gastell Aberteifi. Cyflwynwyd y portread i Ymddiriedolaeth Cadwgan yr wythnos yma yng Ngaleri Miss Wood yn Nhy Castle Green. Roedd Miss Wood – a oedd yn berchen y castell am 60 …
Donald Davies at Cardigan Castle. Lansio arddangosfa Donald Davies - Hanesydd adnabyddusLansiwyd arddangosfa yn dangos casgliad eang o ffotograffau gan yr hanesydd adnabyddus, y diweddar Donald Davies yng Nghastell Aberteifi yr wythnos yma. Treuliodd Mr Davies flynyddoedd yn casglu deunydd ar gyfer yr archif ffotograffig o hanes y dref a chyn ei farwolaeth, fe wnaeth e adael y casgliad i Ymddiriedolaeth Cadwgan. Mae oddeutu 70 …
Cardigan Castle Square Logo Hysbysu Swyddi - Ymgynghorydd BusnesYr ydym yn chwilio am Ymgynghorydd Busnes i gynorthwyo Castell Aberteifi am y 6mis nesaf er mwyn gweithredu cymal cyntaf ein Cynllun Busnes. Rhaid i’r unigolyn profiadol feddu ar sgiliau rheoli busnes i’n harwain drwy cyfnod o newid, gan gynnig cyfarwyddid strategol a gweithredu cymal cyntaf y Cynllun Busnes. Bydd gofyn i’r unigolyn ddechrau …
cardigan-castle-logo-mobile Hysbysu Swyddi - Swydd Ddisgrifiad – Cyfarwyddwr Castell AberteifiTeitl y swydd: Cyfarwyddwr y Castell Adrodd i: Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan Cyflog: Cynigir pecyn cystadleuol yn seiliedig ar waith llawn amser, dros gyfnod o dair mlynedd gydag opsiwn posib i ymestyn. Nod y Swydd: I fod yn gyfrifol am reolaeth gweithredol safle Castell Aberteifi yn ei …

divider-twitter

Tweets