Cardigan Castle

Castell Aberteifi - adeiladwyd gan dywysog, achubwyd gan y bobl

Peidiwch â gadael i'r waliau Canoloesol cadarn hyn eich twyllo. Mae 900 mlynedd o hanes yn cuddio y tu mewn iddynt.

Cyfuniad perffaith o erddi Rhaglywiaethol godidog, pensaernïaeth Georgaidd glasurol, amddiffynfeydd Canoloesol mawreddog a moethusrwydd yr 21ain Ganrif mewn safle sy'n olrhain yr oesoedd.

divider-news

Newyddion

Cardigan Castle Square Logo Castell Glen Johnson - Mae’r hanesydd lleol Glen Johnson wedi treulio mwyafrif o’i fywyd ynghlwm a Chastell Aberteifi – nawr mae ‘na bigion o’i gasgliad lluniau yn estyn dros 30 mlynedd yn cael eu harddangos yn y Castell. Mae’r lluniau yn dangos y cyfnodau trist wedi’i ddilyn gan y gwaith adfer. Cafwyd yr arddangosfa eu noddi gan adeiladwyr Andrew …
Cardigan Castle Square Logo Castell yn paratoi am Ffair Nadolig - Fe fydd y ffair Nadolig blynyddol yn dychwelyd I Gastell Aberteifi penwythnos yma gyd amrywiaeth a chrefftwyr a chynhyrchwyr lleol yn arddangos eu nwyddau. Mewn newyddion da, fe fydd meysydd parcio’r cyngor sir yn rhad ac am ddim at ddydd Sadwrn yr 2ail o Ragfyr. Mynediad Oedolyn: £2.00 Plant (dan 16 oed) AM DDIM Aelodau: …
Cardigan Castle Square Logo Gwaith yn dechrau ar mynedfa newydd - Fe fydd gwaith yn dechrau wythnos hyn at fynedfa newydd i’r castell. Mae’r gwaith yn un o’r rhannau diwethaf o’r grant gwreiddiol i adfer y Castell. Pwrpas y fynedfa newydd yw rhoi gwell brofiad o gyrraedd y Castell , i roi cysur fod ymwelwyr yn y lle iawn. Fe fydd y mynedfa newydd hefyd yn …
Amserau Agor Gaeaf – 2017/18 - Wedi tymor prysur, fydd castell Aberteifi yn lleihau eu hamserau agor yn ystod y Gaeaf er mwyn canolbwyntio at adnewyddu arddangosfeydd ac ati. “Rydym am i bobl parhau i ddod yn ôl i gastell Aberteifi. Mae’r amser yma o’r flwyddyn yn rhoi cyfle i edrych at beth i ni’n eu gwneud, gwneud ychydig o waith …

divider-twitter

Tweets