Cardigan Castle

Castell Aberteifi - adeiladwyd gan dywysog, achubwyd gan y bobl

Peidiwch â gadael i'r waliau Canoloesol cadarn hyn eich twyllo. Mae 900 mlynedd o hanes yn cuddio y tu mewn iddynt.

Cyfuniad perffaith o erddi Rhaglywiaethol godidog, pensaernïaeth Georgaidd glasurol, amddiffynfeydd Canoloesol mawreddog a moethusrwydd yr 21ain Ganrif mewn safle sy'n olrhain yr oesoedd.

divider-news

Newyddion

Cynnig Arbennig! - Cynnig Arbennig y Castell ar gyfer Trigolion LleolGall trigolion lleol fwynhau un o brif atyniadau’r ardal, Castell Aberteifi, ar delerau arbennig cyn bo hir. O Fawrth y 1af hyd at Ebrill y 15fed gall unrhyw oedolyn sydd yn byw yn ardal cod post SA43 brynu tocyn blwyddyn i’r castell am £5 yn unig sef chwarter …
Hanesydd lleol - Hanesydd Lleol yn rhoi benthyg casgliad o luniau i’r Castell Mae’r hanesydd lleol sydd yn dipyn o arbenigwr ar hanes Castell Aberteifi sef Glen Johnson wedi rhoi benthyg casgliad o luniau i’r castell i’w harddangos. Mae’r deuddeg llun yn cynnwys lluniau a arferai hongian yn Nhŷ Castle Green cyn 1924 ac a roddwyd i Glen …
Y Castell yn edrych ymlaen at 2017 - Digwyddiadau lu ar gyfer 2017Gyda dyfodiad y flwyddyn newydd mae 12 mis prysur a llawn gweithgareddau yn wynebu’r Castell unwaith eto. Ymysg yr arlwy mae tri diwrnod thema arbennig yn ogystal â’r Ffair Nadolig flynyddol ym mis Rhagfyr. Cynhelir y diwrnod thema cyntaf sef Diwrnod Canoloesol ddydd Mercher Ebrill 19eg pan fydd y Castell yn …
Hanesion Cudd - Mae Castell Aberteifi yn safle sy’n llawn o 900 can mlynedd o hanes. Dros y canrifoedd, mae’r mwyafrif o’r adeiladau blaenorol wedi eu colli – ond mae rhai atseiniau’n parhau. Mae’r ffotograffydd Louise Noakes wedi chwilio am ‘Hanesion Cudd’ Castell Aberteifi – nodweddion na welir fel arfer gan ymwelwyr i’r safle. Mae’r arddangosfa wedi ei …

divider-twitter

Tweets