Cardigan Castle

Castell Aberteifi - adeiladwyd gan dywysog, achubwyd gan y bobl

Peidiwch â gadael i'r waliau Canoloesol cadarn hyn eich twyllo. Mae 900 mlynedd o hanes yn cuddio y tu mewn iddynt.

Cyfuniad perffaith o erddi Rhaglywiaethol godidog, pensaernïaeth Georgaidd glasurol, amddiffynfeydd Canoloesol mawreddog a moethusrwydd yr 21ain Ganrif mewn safle sy'n olrhain yr oesoedd.

divider-news

Newyddion

Cardigan Castle Square Logo Hysbysu Swyddi - Ymgynghorydd BusnesYr ydym yn chwilio am Ymgynghorydd Busnes i gynorthwyo Castell Aberteifi am y 6mis nesaf er mwyn gweithredu cymal cyntaf ein Cynllun Busnes. Rhaid i’r unigolyn profiadol feddu ar sgiliau rheoli busnes i’n harwain drwy cyfnod o newid, gan gynnig cyfarwyddid strategol a gweithredu cymal cyntaf y Cynllun Busnes. Bydd gofyn i’r unigolyn ddechrau …
cardigan-castle-logo-mobile Hysbysu Swyddi - Swydd Ddisgrifiad – Cyfarwyddwr Castell AberteifiTeitl y swydd: Cyfarwyddwr y Castell Adrodd i: Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan Cyflog: Cynigir pecyn cystadleuol yn seiliedig ar waith llawn amser, dros gyfnod o dair mlynedd gydag opsiwn posib i ymestyn. Nod y Swydd: I fod yn gyfrifol am reolaeth gweithredol safle Castell Aberteifi yn ei …
Teithiau tywys rhestredig o’r islawr canoloesol - Beth sy’n gorwedd o dan Dy Castle Green?A ydych chi erioed wedi meddwl beth sy’n gorwedd o dan Dŷ Castle Green? Wel, dyma yw eich cyfle i ddarganfod cyfrinachau canoloesol Castell Aberteifi. Bydd teithiau tywys rhestredig o’r islawr canoloesol sy’n gorwedd o dan y tŷ Sioraidd ar Ebrill 21 ac Ebrill 28 (yn gyd-ddigwyddiadol 820 …
Cynnig Arbennig! - Cynnig Arbennig y Castell ar gyfer Trigolion LleolGall trigolion lleol fwynhau un o brif atyniadau’r ardal, Castell Aberteifi, ar delerau arbennig cyn bo hir. O Fawrth y 1af hyd at Ebrill y 15fed gall unrhyw oedolyn sydd yn byw yn ardal cod post SA43 brynu tocyn blwyddyn i’r castell am £5 yn unig sef chwarter …

divider-twitter

Tweets